اخبار

برخی از پروژه های عمرانی روستای مرتضی گرد


بهسازی و لکه گیری خیابان امام حسین (ع) عملیات بهسازی خیابان امام خمینی (ره) عملیات بهسازی و بیس ریزی خیابان گلها و 8 کوچه گلبرگ عملیات بهسازی…

اخبار

عملکرد مدیریت روستایی مرتضی گرد قابل توجه است


بخشدار بخش آفتاب: عملکرد مدیریت روستایی مرتضی گرد قابل توجه است بخشدار بخش آفتاب ضمن اشاره به ایجاد سپتینگ و کانال‌های مورد نیاز توسط دهیاری که مانع…